ALV 21 februari 2018

Lieve Babelaars,

ALs het XIIIe bestuur roepen we alle leden op voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op

woensdag 21 februari 2018
om 19:00

in de Sweelinckzaal, Drift 21 te Utrecht.
De vergadering zal uiterlijk tot 21:00 uur duren. Tijdens deze ALV zullen we een aantal HR-wijzigingen voorstellen. Ook zullen we bespreken hoe we tot nu toe het beleidsplan hebben gerealiseerd.

Let op: deze ALV is verplicht voor commissieleden! Als je als commissielid niet aanwezig kan zijn, kun je je afmelden door een mail naar secretaris@svbabel.nl te sturen.

Bekijk van tevoren de agenda van deze ALV, de notulen van de vorige ALV (15-11-2017) en de voorgestelde HR-wijzigingen.

Hopelijk tot dan!

XIII