Instem-ALV 9 mei 2018

Lieve Babelaars,
Het XIIIe bestuur roept alle leden op voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op
 
woensdag 9 mei 2018
om 19:00

in Drift 21, lokaal 0.03.

De vergadering zal waarschijnlijk tot 20.30 duren. Deze ALV is de instem-ALV, dus het kandidaatskandidaatsbestuur, bestaande uit Daan van der Weijden, Koen Knape, Maarten Langerhuizen en Josine Schaap, zal aan jullie voorgesteld worden en kan tot kandidaatsbestuur worden ingestemd! Ook zullen we nog enkele HR-wijzigingen bespreken, een update van ons beleidsplan geven en de resultaten van de enquête aan jullie presenteren.

Let op: deze ALV is verplicht voor commissieleden! Als je als commissielid niet aanwezig kan zijn, kun je je afmelden door een mail naar secretaris@svbabel.nl te sturen.
De agenda van deze ALV vind je hierde notulen van de vorige ALV (21-2-1018) hier en de voorgestelde HR-wijzigingen hier.
Hopelijk tot dan!
Bestuur XIII