Wissel-ALV 27 juni 2018

Lieve Babelaars,

Het XIIIe bestuur en het XIVe kandidaatsbestuur roepen alle leden op voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op

woensdag 27 juni 2018
om 19:00

in de Sweelinckzaal, Drift 21 te Utrecht.
De vergadering zal uiterlijk tot 22:00 uur duren. Op deze ALV zullen een aantal wijzigingen aan het huishoudelijk reglement worden gepresenteerd. Ook zal er een overzicht van afgelopen jaar worden gepresenteerd in de vorm van een jaarverslag en afrekening. Daarna zal de officiële wissel plaatsvinden met het XIVe kandidaatsbestuur waarbij het XIIIe bestuur zal aftreden. Ook de Raad van Advies zal worden gewisseld. Dit wordt dus een heel bijzondere ALV en we nodigen alle Babelaars van harte uit dit mee te maken!

Let op: deze ALV is verplicht voor commissieleden! Kan je door omstandigheden toch niet aanwezig zijn? Meld je dan af door een mail te sturen naar secretaris@svbabel.nl.

In de bijlage zijn de agenda van deze ALV, de notulen van de vorige ALV (9-5-2018), de voorgestelde HR wijzigingen en het beleidsplan van XIV te vinden.

We hopen velen van jullie te zien!

Met vriendelijke groet,
Het XIIIe bestuur en het XIVe kandidaatsbestuur