Cursusevaluaties blok 1

De cursussen van blok 1 zitten er weer bijna op! Dat betekent dat het weer tijd is voor de cursusevaluaties. Als het goed is heb je hiervoor een uitnodiging gekregen via je studentenmail. Vul deze enquête alsjeblieft in! Het is heel belangrijk dat je feedback geeft op de cursussen die je volgt, ook als je eigenlijk helemaal tevreden bent en geen commentaar hebt. De opleidingscommissie evalueert de uitkomsten van de enquêtes en geeft vervolgens advies (en ook complimenten!) aan de docenten. Dit is dus jouw kans om iets te veranderen aan het onderwijs dat je volgt waar je klachten over hebt, of om die ene goede docent eens te prijzen (en dat alles natuurlijk geheel anoniem!).

Let op: er zitten ook vragen bij over toetsonderdelen. Heb je nog geen tentamen gehad? Wacht dan even met het invullen, zodat je een eerlijk beeld kan schetsen van de gehele cursus. Vul de evaluatie uiterlijk binnen twee weken in!

Namens de opleidingscommissie en het bestuur: hartelijk bedankt!