If you want a picture of you to be taken off of this page, please send us an email (beeldcommissie@svbabel.nl) mentioning the picture and it’ll be done! / Als je een foto van jezelf van deze pagina af wil, stuur ons een mailtje (beeldcommissie@svbabel.nl) waarin je de foto noemt en wij regelen het!