General Members Meeting

Nederlandstaligen: er bevindt zich een Nederlandse vertaling onderaan dit bericht!

Hey everyone! Recently, we’ve had the first General Members Meeting of the year. We’ve discussed quite a lot, most notably a potential redesign and a plan to improve the engagement with you, our beloved members.

Let’s start with the (potential) redesign! The board, together with some of our most dedicated members, is exploring the possibility of improving our “identity”; most notably our logo and website, but there’s much more coming. If you have ideas, contact the Beeldcie through the redesign form!

Engagement was also an important topic during our meeting. The Accie and Beeldcie have decided to put extra effort into engaging with our community of members. We’re working on grander activities, prettier Instagram posts, and a complete revamp of our website. The plan for the website is to add way more information to the website, and restructure the information to make it significantly easier to navigate and find what you need.

To add to that, you can all influence activities or other aspects of Babel by joining committees, so please go do that!! Furthermore, we’re considering changing some aspects of our monthly drinks. Especially the location and day on which we’re going out.

There’s also something very important coming up, Babel’s 20th birthday! As you may have noticed already, we’re forming a special committee to plan the festivities. If you have any colourless green ideas, join the committee and let us know.

Last, Babel is organising the Linguistics Career Day, here in Utrecht, on the 9th of March. During this career day, several speakers with an established career in the field of linguistics will tell you everything you could possibly need after your studies. In addition to this instructive day, this year the LANGU-Day is happening on the 7th of June. During the annual LANGU the students from all linguistic study associations of the Netherlands meet to spend some quality time together, so stay tuned for more updates regarding these wonderful events!

That’s all for this post, thank you for your time and we hope to tell you more soon!

PS: If you’re having any trouble within Babel, keep in mind you can always contact our confidants: Rita and Lotta.


Hallo allemaal! Laatst vond onze eerste Algemene Ledenvergadering van het jaar plaats. We hebben veel besproken, vooral de mogelijkheid van een herontwerp van de verschillende onderdelen van Babel en een plan om de betrokkenheid van onze geliefde leden te bevorderen zijn aan bod gekomen.

Laten we beginnen met het (mogelijke) herontwerp! Het bestuur, samen met een aantal van onze meest toegewijde leden, onderzoekt de mogelijkheid om onze “identiteit” te verbeteren; onder andere het logo en de website worden onder de loep genomen, maar er komt nog veel meer aan. Als je denkt een goed idee te hebben kun je contact opnemen met het Beeldcie door het herontwerpsformulier!

Ook de betrokkenheid was een belangrijk onderwerp tijdens onze vergadering. Het Accie en Beeldcie hebben samen besloten om zich in te zetten voor het verbeteren van de betrokkenheid van onze ledengemeenschap. We werken onder andere aan grotere activiteiten, mooiere Instagram-posts en het volledig vernieuwen van de website. Wat betreft de website is het plan vooral om meer informatie te plaatsen en het vele malen makkelijker maken om deze informatie te vinden.

Jullie kunnen natuurlijk invloed uitoefenen op alle onderdelen van Babel, door samen te werken binnen onze commissies, we hebben jullie zeker nodig!! Verder overwegen we ook enkele aspecten van de maandelijkse borrel te verbeteren, met name de locatie en dag waarop we uitgaan.

Ook gaat er iets heel belangrijks aankomen, Babel’s 20ste verjaardag! Zoals je misschien al hebt opgemerkt is er een speciale commissie gevormd om de feestelijkheden te plannen. Als je een kleurloos groen idee hebt, kom dan bij de lustrumcommissie en laat het ons weten.
Tot slot organiseert Babel dit jaar de Taalwetenschap Carrière Dag, hier in Utrecht, op 9 maart. Tijdens deze carrière dag zullen vele sprekers met een carrière in de taalwetenschap jullie alles vertellen wat betreft jullie mogelijke taalwetenschappelijke carrière na je studie. Daarnaast zal de LANGU-Dag dit jaar plaatsvinden op 7 juni. Tijdens de Jaarlijkse LANGU komen de studenten van de verschillende studievereniging taalwetenschappen bijeen voor “qualitytime”, dus wees voorbereid op nog veel meer updates over deze geweldige evenementen!

Dit is alweer het einde van deze post, dus dankjulliewel voor het lezen en hopelijk kunnen we jullie binnenkort nog veel meer vertellen!

PS: Als je een probleem hebt binnen Babel, kun je altijd contact opnemen met onze vertrouwenspersonen: Rita en Lotta.

Leave a Reply

en_GBEnglish (UK)