Tentamenbijeenkomsten

Als studievereniging willen we er niet alleen zijn voor ontspanning en vermaak naast de studie. We willen ons ook inzetten voor de studieresultaten van onze leden.Een van de manieren waarop we dat doen is door rond de tentamenperioden tentamenbijeenkomstem te organiseren voor de eerstejaars. Nieuwe studenten hebben in het begin vaak nog moeite met de nieuwe stof, de grootte daarvan en in het geval van Taalwetenschap de grote hoeveelheden Engelse stof. Ouderejaars kunnen in dit geval dus hun ervaring en kennis inzetten tijdens onze bijeenkomsten om zo de nieuwe studenten op gang te helpen.