Tutor en studieadviseur

Tijdens je studietijd zal je worden bijgestaan door verschillende personen en instellingen. Hier een kleine introductie van de twee belangrijkste hulplijnen. Kijk vooral ook even naar de opleidingscommissie taalwetenschap.

Tutor
Alle eerstejaarsstudenten krijgen tijdens de introductie een docent van de opleiding als tutor toegewezen. Deze tutor is werkzaam binnen je eigen opleiding en is gedurende je bachelor jouw persoonlijke begeleider. In het eerste jaar voert iedereen een paar gesprekken met zijn of haar tutor. Met de tutor bespreek je de studievoortgang en andere zaken die met het studeren zelf te maken hebben. Als je behoefte hebt aan meer gesprekken, kun je die altijd met hem/haar inplannen.

Studieadviseur
Je hebt niet alleen een tutor om je te begeleiden, bij de faculteit Geesteswetenschappen zijn ook studieadviseurs werkzaam. De studieadviseur is een vertrouwenspersoon en bemiddelaar tussen student en docent. Hij of zij kan je helpen met problemen rond studiemotivatie, vertraging, vrijstellingen, afwezigheid bij tentamens, studiefinanciering, studeren in het buitenland, een planning buiten de gangbare paden, etc. Houd goed in de gaten dat bijzondere regelingen, zoals  uitstel van deadlines en herkansing niet achteraf geregeld kunnen worden. Doe dit dus vooraf! Daarnaast dient overmacht niet alleen gemeld te worden, je moet het ook kunnen bewijzen. Het is belangrijk dat de studieadviseur op de hoogte is als je tentamens mist of als je langdurig afwezig bent. De studieadviseur zal bovendien in je eerste jaar meerdere keren voorlichting geven over het studieprogramma en keuzemogelijkheden. Zorg dat je bij deze bijeenkomsten bent.

De studieadviseur van Taalwetenschap is Monique van Ruyven . Haar contactgegevens zijn hier te vinden.

Weet je toch nog niet zo goed bij wie je met je vraag terug kunt? Gebruik deze overzichtelijke flowchart die de opleidingscommissie maakte om te kijken wie jou het best kan helpen met je vraag.