Verenigingsdocumenten/Association Documents

In een aantal documenten zijn de regels en plannen voor SV Babel vastgelegd. De statuten staan in principe voor lange tijd vast, en bevatten algemene bepalingen. Het huishoudelijk reglement bevat de specifieke invulling van deze bepalingen en aanvullende regels. Daarnaast wordt er jaarlijks door ieder nieuw bestuur een beleidsplan gemaakt, waarin de plannen voor het komende jaar worden opgenomen.

The rules and plans for SV Babel have been written down in several documents. The rules contain the overall rules and cannot be changed easily. The HR (Standing Rules) contains the specific rules that add to the rules. Besides these two documents, a policy plan is set up by every (new) board, where they can put all of their new plans for the coming year.