Wat is taalwetenschap?

Wat is taal(wetenschap)?
Wereldwijd zijn er duizenden talen. Iedereen om ons heen spreekt en verstaat er op z’n minst één. Dat is zo vanzelfsprekend dat we er nauwelijks aandacht aan schenken. Maar wat is taal eigenlijk? Communicatie? Een verzameling woorden? Een ritueel? Een hersenfunctie? Taalwetenschap probeert op dit soort vragen een antwoord te vinden.
In deze bacheloropleiding bestudeer je de structuur van zinnen en woorden (syntaxis), de relatie tussen vorm en betekenis (morfologie en semantiek), de klanken (fonologie en fonetiek) en de processen die zich in je hersenen afspelen als je taal gebruikt (psycholinguïstiek). Je verdiept je ook in taal als sociaalcultureel verschijnsel (sociolinguïstiek) en in de toepassing van taalkunde, bijvoorbeeld bij de interactie tussen mensen en computers (computationele taalkunde). Taalwetenschap is dus niet een studie waarbij je één specifieke taal leert. De kennis die je opdoet over taal zou je aan het eind van je studie in principe op elke taal moeten kunnen toepassen, zonder dat je die taal hebt leren spreken.

Bij Taalwetenschap vind je ook veel studenten die zijn ingestroomd via Cognitieve Kunstmatige Intelligentie. Veel CKI’ers die moeite hebben met programmeren en andere technische aspecten van hun studie, komen terecht bij Taalwetenschap. Verder volgen ook veel studenten van de opleiding Taal- en Cultuurstudies vakken bij ons. Zij volgen dan vaak de hoofdrichting Taalontwikkeling.

Iets voor jou?

 • Nieuwsgierigheid
  Taal spreekt voor jou niet vanzelf. Waar sommige mensen misschien achteloos voorbij gaan aan het communicatiemiddel dat ze elke dag gebruiken, ben jij juist benieuwd naar de oorsprong ervan, de structuur en de toepassing.
 • Sociale en exacte wetenschappen
  Je bent niet bang een letterenstudie te kiezen waarin je te maken krijgt met een flinke dosis sociale en exacte wetenschappen. Je bent immers op zoek naar een programma dat het onderwerp van jouw voorliefde – taal – op een brede manier benadert.
 • Creativiteit en doorzettingsvermogen
  Je beschikt over de creativiteit die nodig is om de vrije ruimte in je studie zinvol in te vullen en het doorzettingsvermogen om het hele programma af te ronden. Alleen op die manier kun je deze academische opleiding met goed gevolg doorlopen en het maximale uit je mogelijkheden halen.
 • Inzet
  Je studeert niet alleen. Dankzij de bevlogenheid van deskundige docenten is het onderwijs activerend en kleinschalig van karakter. Het is belangrijk dat jij en je medestudenten zich met hetzelfde enthousiasme inzetten door goed voorbereid en actief deel te nemen aan de werkgroepen.

Stage
Het is aan de Universiteit Utrecht mogelijk om een deel van je studieprogramma in te vullen met een stage. Ieder jaar vindt er een stagevoorlichting plaats om studenten van de mogelijkheden op de hoogte te stellen.

Wat kan ik ermee?
De meeste studenten kiezen ervoor om na hun bachelor een master te gaan volgen om je verder te specialiseren.

Aansluitende  masterprogramma’s (eenjarig)

Onderzoeksmasters (tweejarig)

Overige masters
Je kunt natuurlijk ook kiezen voor een ander masterprogramma in Utrecht, bij een andere universiteit in Nederland of in het buitenland.

Arbeidsmarkt
Na het behalen van je bachelor kun je, in plaats van een master te volgen, ook op zoek naar een baan.

Taalkundigen
Taalkundigen zijn zeer breed inzetbaar en vinden dus bijna allemaal werk. Studenten die zich specialiseren in computertaalkunde of spraakautomatisering komen veelal in de automatisering terecht.

Studenten sociolinguïstiek
Studenten sociolinguïstiek komen nogal eens terecht in de zogenaamde tweede lijn van het onderwijs of bij instellingen op het gebied van onderwijsondersteuning of onderwijsbeleid.

Fonetici
Fonetici kun je onder meer terugvinden in ondersteunende functies bij onderzoeksinstituten, in de spraaktechnologie, in de IT-sector in het algemeen en in de gezondheidszorg.

Wetenschap
Een wetenschappelijke carrière behoort tot slot ook tot de mogelijkheden. Een aantal afgestudeerden komt in aanmerking voor een onderzoekersopleiding, vaak bij het Utrechts instituut voor Linguïstiek OTS.

Werkveld
Hieronder staat een taartdiagram met daarin de meestvoorkomende werkvelden waarin Taalwetenschapstudenten terecht komen.

In dienst bij
Hieronder staat een taartdiagram met daarin informatie over bij wie Taalwetenschapstudenten in dienst zijn gegaan.